Σαν άνθρωπος αμάρτησα, ως Θεός συγχώρησέ με

Σαν άνθρωπος αμάρτησα, ως Θεός συγχώρησέ με

Σαν άνθρωπος αμάρτησα, ως Θεός συγχώρησέ με

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα έλεος Σου, γιατί σε Σένα πιστεύω… Συγχώρησέ με τον αχρείο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου Σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Ως Θεός συγχώρησέ με… για την πολλή Σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανυμνήτου, υπερευλογημένης […]

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα έλεος Σου, γιατί σε Σένα πιστεύω… Συγχώρησέ με τον αχρείο και ταπεινό.

Διαβάστε Επίσης  3 Οκτωβρίου:Σήμερα γιορτάζουν

Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου Σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Ως Θεός συγχώρησέ με… για την πολλή Σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανυμνήτου, υπερευλογημένης και κεχαριτωμένης, Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Αμήν.

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

 

Αφήστε μια απάντηση