Σε ποιες επιχειρήσεις παραγράφεται ο ΦΠΑ

Σε ποιες επιχειρήσεις παραγράφεται ο ΦΠΑ

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κλείνουν οριστικά οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω παρέλευσης του πενταετούς ορίου.

Σύμφωνα με την απόφαση (403/2018) του ΣτΕ έχουν οριστικά παραγραφεί φορολογικές υποθέσεις ΦΠΑ έως και το 2011, με την εξαίρεση εκεινες τις υποθέσεις για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία που παραπέμπουν σε φοροδιαφυγή, οπότε η προθεσμία παραγραφής έχει παραταθεί στη δεκαετία.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί η με αριθμό ΣτΕ 1738/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε στη συνέχεια από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου, που συνιστά και την οριστική κρίση του ΣτΕ. Ουσιαστικά αυτή η απόφαση δέχθηκε ότι:

  • Η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια στα πλαίσια της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25, παρ. 1, εδαφ. δ’ του Συντάγματος) και η μεταβολή της, μέσω της επιμήκυνσής της, είναι δυνατή μόνο με διάταξη θεσπιζόμενη το αργότερο το επόμενο της γενέσεως της φορολογικής υποχρέωσης έτος.
  • Η προθεσμία της παραγραφής πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον φορολογούμενο.
  • Οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για τον καταλογισμό φορολογικών βαρών παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, του κράτους δικαίου αλλά και της ασφάλειας του δικαίου.
  • Η παράνομη πρακτική του Δημοσίου να παρατείνει τον χρόνο παραγραφής έχει ως συνέπεια να καθίσταται ανίσχυρη και ανέφικτη η εφαρμογή της πενταετούς παραγραφής που θεσπίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/94, ο οποίος εφαρμόζεται στις χρήσεις έως και το 2013, στις υποθέσεις που γεννήθηκαν κατά τις χρήσεις στις οποίες αφορούν.
Διαβάστε Επίσης  ΟΑΕΔ: Πώς μπορείτε να λάβετε το βοήθημα ανεργίας των 360 ευρώ

Αφήστε μια απάντηση