«Καμπάνα» στις εισπρακτικές που «ενοχλούν» ακατάπαυστα τους οφειλέτες

  • Post category:ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπάνα» στις εισπρακτικές που «ενοχλούν» ακατάπαυστα τους οφειλέτες

«Καμπάνα» στις εισπρακτικές που «ενοχλούν» ακατάπαυστα τους οφειλέτες

Πρόστιµα συνολικού ύψους άνω των 400.000 ευρώ, για παραβάσεις της νοµοθεσίας που αφορά στην προστασία των καταναλωτών και συγκεκριμένα για τους γενικούς όρους συναλλαγών, τις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήματος, την εµπορία από απόσταση προϊόντων και υπηρεσιών, τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, τις εγγυήσεις, τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, ειδικότερων τραπεζικών και ασφαλιστικών θεµάτων κ.λπ. επιβλήθηκαν το 2018 από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η συντριπτική πλειοψηφία των προστίµων αυτών (277.500 ευρώ) επιβλήθηκαν σε εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα και σχετίζονταν µε τη συχνότητα όχλησης των οφειλετών, τη µη ταυτοποίησή τους, την όχλησή τους στην εργασία και µε περιπτώσεις που οι οφειλές τους βρίσκονται σε ρύθµιση ή διακανονισµό.

Ακόµη, χρηµατικά πρόστιµα συνολικού ύψους 85.500 ευρώ καταλογίστηκαν σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και ηλεκτρονικά καταστήματα, για λόγους που σχετίζονται µε:

µη εκπλήρωση της εγγύησης, είσπραξη ποσών για αγορά αγαθών τα οποία δεν παραδόθηκαν, µη αναγνώριση του δικαιώµατος της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης στην εξ αποστάσεως σύµβαση εντός της ορισµένης χρονικής προθεσµίας των 14 ηµερών, την παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά µε την τιµή και τη διαθεσιµότητα αγαθού, την παραπλάνηση των καταναλωτών σε σχέση µε τα δικαιώµατά τους από τη νόµιµη εγγύηση και τις υποχρεώσεις του προµηθευτή ηλεκτρονικού καταστήµατος, δηµιουργία αναληθούς εντύπωσης ως προς την ταυτότητα του προµηθευτή, παροχή εσφαλµένων πληροφοριών ως προς τα χαρακτηριστικά του αγαθού και µη επιστροφή των χρηµάτων που κατέβαλε ο καταναλωτής µετά από ακύρωση σύµβασης αγοράς αγαθού εξ αποστάσεως.

Διαβάστε Επίσης  Στάση εργασίας στα τρόλεϊ

Χρηµατικό πρόστιµο ύψους 39.600 ευρώ επιβλήθηκε σε ινστιτούτο αισθητικήςεπειδή δεν κατήρτισε έντυπες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε τους καταναλωτές και δεν επέστρεψε τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά.

Ακόµη χρηµατικό πρόστιµο ύψους 2.000 ευρώ καταλογίστηκε σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα επειδή δεν χορήγησε σε οφειλέτη, εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου, την αναλυτική κατάσταση οφειλών του, προκειµένου να την καταθέσει στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο.

Τέλος, η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε 9 διοικητικές κυρώσεις σύστασης για συµµόρφωση επιχειρήσεων µε τη νοµοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

Διαβάστε Επίσης  Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ξαφνικά η ηθοποιός Νίκη Λειβαδάρη

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την προηγούµενη χρονιά πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση των καταναλωτών και των προµηθευτών ως προς το νέο διαµορφωθέν θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών.

Μεταξύ αυτών των παρεµβάσεων ξεχωρίζει η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβούλιου Καταναλωτή & Αγοράς τον περασµένο Μάρτιο όπου συζητήθηκαν η «Νέα Συµφωνία για τους Καταναλωτές», ο νόµος 3758/2009 για τις εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών, η εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, η εφαρµογή του Κώδικα Καταναλωτικής ∆εοντολογίας, ο Κανονισµόςγια τα προσωπικά δεδοµένα, η Οδηγία για τα ∆ικαιώµατα του Καταναλωτή, η εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, η εκπαιδευτική δράση για ενηµέρωση των ευάλωτων οµάδων – παιδιών, θέµατα ιδιωτικού χρέους, οι διεθνείς εµπορικές συµφωνίες (Ιαπωνία, CETA, MERCOSU κ.λπ.), η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές από τον βασικό προµηθευτή και τους εναλλακτικούς προµηθευτές.

topontiki.gr

Αφήστε μια απάντηση