Νόμος Κατσέλη: Τελευταία ευκαιρία για 120.000 οφειλέτες – Κούρεμα ακόμα και 80%!

Νόμος Κατσέλη

Ήδη στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου έχουν ενταχθεί 250.000 δανειολήπτες που έχουν 160.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνδεδεμένα αποκλειστικά και μόνο με την 1η κατοικία

Προσκλητήριο σε δανειολήπτες «κόκκινων» στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, που έχουν ενταχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και δεν έχει εκδικαστεί ακόμη η υπόθεσή τους, απευθύνουν οι τράπεζες προκειμένου να τους δώσουν μια κοινή διατραπεζική ρύθμιση των χρεών τους εκτός νόμου.

Οι πρώτες τηλεφωνικές ειδοποιήσεις έχουν ήδη γίνει και αναμένεται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου η εν λόγω ρύθμιση να βγει στον αέρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, το 75% των εν λόγω δανείων είναι στεγαστικά, το 20% καταναλωτικά και το 5% μικρά επαγγελματικά. Η κοινή ρύθμιση των τραπεζών δεν αφορά στα επαγγελματικά.

1. Σε ποιους δανειολήπτες απευθύνεται η «κοινή» ρύθμιση που έχουν ετοιμάσει οι τράπεζες;

Η ρύθµιση αφορά σε περισσότερους από 120.000 δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν µπει στον νόµο Κατσέλη και η εκδίκαση της υπόθεσής τους έχει ορισθεί σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών κατ’ ελάχιστον από σήµερα. Βασική προϋπόθεση για να τους δοθεί η ρύθµιση είναι να βγουν από τις προστατευτικές διατάξεις του νόµου.

2. Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια;

Η ρύθµιση αφορά αποκλειστικά και µόνο στην 1η κατοικία και ανοίγει για δάνεια µέχρι και 500.000 ευρώ, ανάλογα με την πολιτική της τράπεζας. Ο δανειολήπτης θα κληθεί να αποπληρώσει το 80% της σηµερινής αξίας του ακινήτου του. Η βάση πληρωµής θα είναι η αξία του ακινήτου και όχι το ύψος του δανείου και αυτό αποτελεί τη βασική διαφοροποίηση της συγκεκριµένης ρύθµισης.

Για παράδειγµα, εάν ο δανειολήπτης έχει πάρει στεγαστικό δάνειο 120.000 ευρώ και η παρούσα αξία του σπιτιού είναι 80.000 ευρώ, η τράπεζα θα του προτείνει να πληρώσει, σε βάθος αρκετών ετών, το 80%, δηλαδή 64.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό του δανείου, δηλαδή τα υπόλοιπα 56.000 ευρώ, «παγώνουν» και στο τέλος θα «κουρευτούν».

3. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για το «κούρεμα»;

Στη ρύθµιση των στεγαστικών σηµαντικό ρόλο παίζει η συνολική ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη. Πρόκειται για βασικό κανόνα,όπ ως τονίζουν αρµόδιες τραπεζικές πηγές. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο δανειολήπτης έχει κι άλλη -πέραν της 1ης κατοικίας ακίνητη περιουσία που η αξία της ξεπερνά το ύψος του δανείου, τότε δεν θα εξασφαλίζει το «κούρεµα» και δεν θα µπορεί να κάνει χρήση του βασικού κανόνα της συγκεκριµένης ρύθµισης, που είναι η αποπληρωµή του 80% της παρούσας αξίας του ακινήτου.

4. Τι θα δώσουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο αλλά διαθέτουν ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας ξεπερνά το ύψος του δανείου που είναι συνδεδεμένο με την 1η κατοικία;

Σε αυτή την περίπτωση οι τράπεζες θα ρυθµίσουν το δάνειο, χωρίς «κούρεµα», µε σηµαντική µείωση του επιτοκίου, µεγάλη επιµήκυνση και µηνιαία δόση ανάλογα το µηνιαίο εισόδηµά του.

5. Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα καταναλωτικά δάνεια;

Πλην του στεγαστικού δανείου, η ρύθµιση αφορά και στα καταναλωτικά δάνεια του συγκεκριµένου δανειολήπτη. Στην κατηγορία αυτή το «κούρεµα» της διατραπεζικής ρύθµισης είναι 80% για ύψος δανείου έως 50.000 ευρώ ανά τράπεζα. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

6. Γιατί η ρύθμιση δεν θα αφορά σε 50.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί και αυτοί στον νόμο Κατσέλη;

Η ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των τραπεζών, το τελευταίο τρίµηνο µετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου όσων δανειοληπτών έχουν ενταχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του νόµου, απέδειξε ότι 50.000 εξ αυτών διαθέτουν καταθέσεις διπλάσιες έως και δεκαπλάσιες από τα µη εξυπηρετούµενα δάνειά τους (στεγαστικά και καταναλωτικά) και για τα οποία πήραν «προστασία» όταν εντάχθηκαν στον νόµο.

Πρόκειται, λοιπόν, για στρατηγικά κακοπληρωτές, για τους οποίους οι τράπεζες ετοιµάζουν άµεσα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.

7. Ποια είναι τα αναγκαστικά μέτρα για τους στρατηγικά κακοπληρωτές;

Οι τράπεζες πατώντας στην άρση του τραπεζικού απορρήτου θα δεσµεύσουν αυτόµατα τους τραπεζικούς τους λογαριασµούς και θα πάρουν την οφειλή. Ενα ακόµη µέτρο είναι ο πλειστηριασµός του ακινήτου.

8. Γιατί ένας δανειολήπτης να εγκαταλείψει τον νόμο και να διαλέξει τη ρύθμιση που προσφέρουν οι τράπεζες;

Βασικό χαρακτηριστικό της ρύθµισης είναι η προσαρµογή της στα πρότυπα της ρύθµισης που θα δώσει στον δανειολήπτη ο δικαστής, καθώς, σύµφωνα µε τις τράπεζες, έχουν υπολογιστεί όλες οι παράµετροι (περιουσία, οικονοµική κατάσταση κ.λπ.) που λαµβάνει υπόψη του και το δικαστήριο. Αρα, το βασικό όφελος είναι η άµεση διευθέτηση του δανείου και όχι η αναµονή της εκδίκασης, η οποία µπορεί να πάρει και χρόνια.

9. Μπορεί, όμως, ένας δανειολήπτης να μη δεχθεί τη ρύθμιση της τράπεζας και να περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσής του από το δικαστήριο;

∆εν είναι υποχρεωτική η αποδοχή της ρύθµισης της τράπεζας. Ωστόσο, µε τις αλλαγές επί το αυστηρότερο που έγιναν στον νόµο Κατσέλη στις 15 Ιουνίου 2018, µε την ψήφιση των προαπαιτούµενων της τέταρτης αξιολόγησης, υπάρχουν σαφείς όροι που πρέπει να τηρηθούν από την πλευρά του δανειολήπτη µετά την απόφαση του δικαστηρίου. Για παράδειγµα, αν δεν πληρώσειτην 3η κατά σειρά µηνιαία δόση -το ύψος της οποίας θα ορίσει το δικαστήριο- τότε θα χάσει αυτόµατα τη ρύθµιση του δικαστηρίου και θα εξωθηθεί από τις προστατευτικές διατάξεις του νόµου.

10. Αν χάσει τη ρύθμιση που θα αποφασίσει το δικαστήριο, τι κινδύνους αντιμετωπίζει;

Με βάση τα νέα δεδοµένα του νόµου, δεν µπορεί να ενταχθεί ξανά σε αυτόν, κάτι που συνέβαινε µέχρι τον Ιούνιο του 2018. Απαξ και χάσει την προστασία του νόµου, η 1η κατοικία του βρίσκεται αντιµέτωπη µε τον πλειστηριασµό.

11. Εως πότε μπορούν να ενταχθούν οι δανειολήπτες στον νόμο Κατσέλη;

Η ισχύς ένταξης στις προστατευτικές διατάξεις του νόµου λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. Στόχος είναι η παράτασή του µέχρι το τέλος του 2019, ωστόσο οι δανειστές την απορρίπτουν προς το παρόν. Βέβαια, µε τις αλλαγές που έγιναν περιορίζεται σηµαντικά ο αριθµός των δανειοληπτών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης και ήδη η ∆ικαιοσύνη απορρίπτει λόγω και λοιπών περιουσιακών στοιχείων το 60% των υποθέσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *