Κατάλληλα δέντρα για το έδαφός μας

Πως διαλέγουμε δέντρα

Πως διαλέγουμε δέντρα

Όταν λέμε, ότι ένα δένδρο εμβολιασμένο ευδοκιμεί σε ένα μέρος, εννοούμε ότι το δένδρο αυτό ευρίσκει σε αυτό το μέρος ευνοϊκές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες.

Το κλίμα ενός μέρους επεκτείνεται επί μεγάλης περιφέρειας, χωρίς να ποικίλλει πολύ, από ένα χώρο στον αμέσως συνεχή• το έδαφος όμως δύναται να ποικίλλει πολύ εντός μικρών εκτάσεων που βρίσκονται στο ίδιο κλίμα. Το αυτό έδαφος δεν είναι εξ ίσου ευνοϊκό για όλα τα δένδρα και ενώ το κλίμα επιτρέπει την ευδόκιμο καλλιέργεια ενός δένδρου, το έδαφος είναι δυνατόν να δυστροπεί και δεν το δέχεται

.
Η τέχνη του ανθρώπου θριάμβευσε επί της φύσεως για του εμβολιασμού, ευρούσα τον τρόπο να καλλιεργήσει δένδρα εντός εδαφών ακαταλλήλων για τέτοια δένδρα π.χ.

Η ροδακινιά απαιτεί για να ευδοκιμήσει εδάφη αμμώδη, ελαφρά και δροσερά. Εάν ο καλλιεργητής, ο επιθυμών να φυτεύσει ροδακινιές, διαθέτη μόνον εδάφη συμπαγή, αργιλώδη, τότε φυτεύει ροδακινιές εμβολιασθείσες επί κορομηλιών και αποκτά φυτεία ροδακινιών εκεί ένθα, αλλιώς θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί.

Διαβάστε Επίσης  Έρχονται αλλαγές στα capital controls

Άλλος καλλιεργητής, που επιθυμεί επίσης να φυτεύσει ροδακινιές, δεν διαθέτει παρά εδάφη ξηρά, χαλικώδη, πτωχά, τότε φυτεύει ροδακινιές, εμβολιασμένες επί αμυγδαλιών, διότι η αμυγδαλιά είναι το υποκείμενο το πλέον αντέχον σε αυτά τα είδη των εδαφών.

Εκ των ανωτέρω εξάγεται, ότι:
Προτού να φυτεύσουμε το δενδροκομείο μας, πρέπει να εξετάσουμε καλά « ποιο υποκείμενο, είναι κατάλληλο για το έδαφος του εν το λόγο κτήματος».

Βλέπομε καθημερινώς φυτείες δένδρων, των οποίων το υποκείμενο είναι εντελώς ακατάλληλο προς το έδαφος, εν το οποίο εγένετο η εν λόγο φυτεία.

Έτυχε πολλάκις να παραστώ μάρτυς της απελπισίας πολλών καλλιεργητών, οι όποιοι είχαν ζητήσει την επέμβασή μας, για να διασώσουμε διά φαρμάκου τινός τις φυτείες τους, των οποίων η καταστροφή είχε ως μόνη αιτία, την ακατάλληλη εκλογή των υποκειμένων, ως προς το έδαφος, που φυτεύτηκαν.

Διαβάστε Επίσης  Ψυχογενής Ανορεξία: μία διαταραχή με σοβαρές επιπτώσεις..

Ο καλλιεργητής δεν ήξερε ή δεν έδωσε σημασία τινά στο είδος του υποκειμένου και στις απαιτήσεις του εδάφους και φύτευσε εντός υγρού τοιούτου κερασιές π.χ. εμβολιασμένες επί υποκειμένου αγριοκερασιάς (μαχαλεπίου). Η φυτεία έπαθε εκ μεγάλης καχεξίας, τα δένδρα κιτρινοφύλλιασαν και τέλος αποξηράνθηκαν

. Ο δυστυχής καλλιεργητής, έχασε τα έξοδα της εγκαταστάσεως και τα 3-4 έτη, κατά τα όποια ήλπιζε να δη την φυτεία του συνερχομένη. Παρηγορείται τότε, απευθυνόμενος προς τις αρχάς, όπως του αποστείλουν Γεωπόνο τινά, για να διάγνωση αυτός την ασθένεια, την αιτία της καταστροφής της δενδροφυτείας.

Τονίζουμε λοιπόν την σπουδαιότητα της εκλογής του υποκειμένου συμφώνως προς το έδαφος, στο οποίο πρόκειται να εμφυτευθεί και δίδουμε συγχρόνως τον ακόλουθο πίνακα, τον δεικνύοντα ποιο υποκείμενο είναι κατάλληλο για κάθε έδαφος.

Πως διαλέγουμε δέντρα

πηγή

Αφήστε μια απάντηση