30 Ιανουαρίου τιμώνται οι Τρεις Ιεράρχες

Οι τρεις Ιεράρχες, Άγιοι Προστάτες της Παιδείας και των Γραμμάτων, γιορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου. Οι τρεις Ιεράρχες, ήτοι ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός,για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Εκκλησία τους ονόμασε Αγίους και…

Continue Reading30 Ιανουαρίου τιμώνται οι Τρεις Ιεράρχες
Read more about the article 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες
30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες

30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες

30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες των Γραμμάτων. Ποίοι ήταν όμως οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό.…

Continue Reading30 Ιανουαρίου η Εκκλησία γιορτάζει τους τρεις Ιεράρχες