Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

  Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου   Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 15 – 17 15 Προσέφερον δέ αυτώ καί τά βρέφη ίνα αυτών άπτηται καί ιδόντες οι μαθηταί επετίμησαν αυτοίς. 16 ο δέ Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτά είπεν Άφετε τά παιδία έρχεσθαι πρός…

Continue ReadingΕυαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου