1913-2018, η Τουρκία που γνωρίζουμε: Διώξεις, γενοκτονίες, εισβολές και εκτοπισμοί λαών…

Μετά από τους βαλκανικούς πολέμους, πηγή κερδών για την Ελλάδα και κατ’ επέκταση απωλειών για την Τουρκία, αυτή η τελευταία φανερά εγκαινιάζει μια εκτεταμένη, περίπλοκη πολιτική καταρράκωσης του Ελληνισμού στην επικράτειά της, εξόντωσης των πολιτών ελληνικής καταγωγής και ληστείας/καταστροφής του οικονομικού πλούτου αυτών. Με την…

Continue Reading1913-2018, η Τουρκία που γνωρίζουμε: Διώξεις, γενοκτονίες, εισβολές και εκτοπισμοί λαών…