Η κρυφή ζωή των 12 μαθητών του Χριστού! Η ζωή και το μαρτυρικό τους τέλος

Στην Παλαιά Διαθήκη, οι δώδεκα γιοι του Ιακώβ έγιναν οι αρχηγοί των δώδεκα φυλών του Ισραήλ. Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, ο Χριστός επέλεξε δώδεκα άνδρες για μαθητές του. Οι πρώτοι τέσσερις που επιλέχτηκαν ήταν δύο ζευγάρια αδελφών. Ο Ανδρέας και ο Σίμων ήταν ψαράδες και…

Continue ReadingΗ κρυφή ζωή των 12 μαθητών του Χριστού! Η ζωή και το μαρτυρικό τους τέλος