Βίος Ὁσίας Πελαγίας 08 Οκτωβρίου

  Βίος Ὁσίας Πελαγίας 08 Οκτωβρίου   Ἡ ὁσία Πελαγία ἔζησε στην ᾿Αντιόχεια το δεύτερο ἥμισυ τοῦ 5ου αἰῶνα. Ἔκδοτη στοὺς χοροὺς καὶ στὶς ἔκλυτες ἡδονές, ὅταν ἀκόμη λεγόταν Μαργαρίτα, ἦταν ἡ πλέον γνωστὴ ἑταίρα τῆς μεγάλης ἐκεινης πόλεως καὶ εἶχε προσποριστεῖ ἀπὸ τὴν ἀκολασία…

Continue ReadingΒίος Ὁσίας Πελαγίας 08 Οκτωβρίου