Των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Ερμά, Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου και Φιλολόγου εκ των 70 Αποστόλων – 05 Νοεμβρίου

  Των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Ερμά, Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου και Φιλολόγου εκ των 70 Αποστόλων - 05 Νοεμβρίου   Τω αυτώ μηνί Ε’, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Ασυνδυάστους συζύγους κτείνει ξίφος, Την ψυχικήν σύζευξιν ηγαπηκότας. Τμήθη Επιστήμη Γαλακτίων τ’ ενί πέμπτη.…

Continue ReadingΤων Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Ερμά, Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου και Φιλολόγου εκ των 70 Αποστόλων – 05 Νοεμβρίου