Το μεγαλείο της πράξεως του Σαμαρείτου

Το μεγαλείο της πράξεως του Σαμαρείτου

Το μεγαλείο της πράξεως του Σαμαρείτου   Όταν ταυτίσωμεν την θέλησίν μας προς το θέλημα του Κυρίου, όταν εργαζόμεθα το αγαθόν, όταν αποφεύγωμεν την κακίαν και το μίσος, θα φθάσωμεν …

Το μεγαλείο της πράξεως του Σαμαρείτου Διάβασε περισσότερα