Διορισμός ή πρόσληψη τρίτεκνων στο Δημόσιο: Διευρύνονται τα όρια ηλικίας

Διορισμός ή πρόσληψη τρίτεκνων στο Δημόσιο: Διευρύνονται τα όρια ηλικίας

Διορισμός ή πρόσληψη τρίτεκνων στο Δημόσιο: Διευρύνονται τα όρια ηλικίας Για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στη διεύρυνση των ορίων ηλικίας των μελών τρίτεκνης οικογένειας για διορισμό και πρόσληψη στο …

Διορισμός ή πρόσληψη τρίτεκνων στο Δημόσιο: Διευρύνονται τα όρια ηλικίας Διάβασε περισσότερα