Τι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα είχαν οι πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική; Έχουν αποτυπωθεί με επιστημονικά δεδομένα; Ποιες περιοχές επηρεάζουν;

Τοξικός ο αέρας στο Μάτι μετά από τις πυρκαγιές

    Η πυρκαγιά συντελεί στην κατακόρυφη αύξηση των επιπέδων πολλών ατμοσφαιρικών ρυπαντών, τόσο σε αέρια, όσο και σε σωματιδιακή μορφή, ενώ η εγγύτητα με το μέτωπο της πυρκαγιάς, και …

Τοξικός ο αέρας στο Μάτι μετά από τις πυρκαγιές Διάβασε περισσότερα