Είναι το χέρι του Θεού που σε έπλασε

Είναι το χέρι του Θεού που σε έπλασε «Και επήρε ο Θεός». Αλλά πώς εξηγείται αυτό; Εκεί στη συνέχεια λέγεται· «Κι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο», ενώ εδώ παρουσιάζεται η …

Είναι το χέρι του Θεού που σε έπλασε Διάβασε περισσότερα