26 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζουν

26 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζουν….

  26 Οκτωβρίου: Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου   Σήμερα γιορτάζουν:Γλύκων, Γλυκός, Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Δημητράκης, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Δήμητρα, Μιμή, …

26 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζουν…. Διάβασε περισσότερα