Γιατί κάνουμε το σταυρό με το δεξί μας χέρι

Γιατί κάνουμε το σταυρό με το δεξί μας χέρι

Γιατί κάνουμε το σταυρό με το δεξί μας χέρι Μια από τις πρώτες κινήσεις που κάνει ο χριστιανός κάθε μέρα που ξυπνάει και από τις τελευταίες πριν κοιμηθεί, είναι το …

Γιατί κάνουμε το σταυρό με το δεξί μας χέρι Διάβασε περισσότερα