2 Νοεμβρίου: Σήμερα γιορτάζουν

2 Νοεμβρίου:Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων Σήμερα γιορτάζουν:Ακίνδυνος, Ακίνδυνη, Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη, Αφθόνιος, Αφθονία, Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα, Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία,

Continue Reading2 Νοεμβρίου: Σήμερα γιορτάζουν