Η δυνατή ευχή για τα άτεκνα ζευγάρια

Η δυνατή ευχή για τα άτεκνα ζευγάρια Η Ευχή εις την μεγαλώνυμον Θεοπρομήτορα Άνναν, η λύουσα τα δεσμά της ατεκνίας και της στειρότητος.   Του Κυρίου δεηθώμεν…Κύριε ελέησον.   Η εξαίρετος ρίζα η βλαστήσασα φυτόναγλαόκαρπον και αειθαλές την υπερύμνητον Θεοτόκον, εξ ης προήλθεν ο αρχηγός της ζωής καίτελειωτής της…

Continue ReadingΗ δυνατή ευχή για τα άτεκνα ζευγάρια